معرفی بهترین کتاب های ادبیات نیوزلند و رمان های ادبیات نیوزلند
ادبیات نیوزلند

ادبیات نیوزلند

ادبیات نیوزلند اغلب به موضوعاتی چون مکان ها و مسائل زندگی در این کشور می پردازند اما موضوعات دیگری نیز دست مایه ی خلق آثار هنری در نیوزلند قرار گرفته اند. شکل امروزی ادبیات این کشور در قرن بیستم متولد شد. اکثر آثار هنرمندان نیوزلندی به زبان انگلیسی نوشته می شوند.

کتاب های ادبیات نیوزلند
معرفی چند اثر
معرفی کتاب آقای پیپ
این داستان به یاد ماندنی به کاوش در قدرت و محدودیت های هنر می پردازد.
Washington Post