ادبیات چین

تاریخ ادبیات چین، قدمتی هزاران ساله دارد و یکی از کهن ترین خاستگاه های ادبیات در سرارسر این کره ی خاکی به حساب می آید. ادبیات مدرن چین با ترکیب سنت های گذشته با زندگی جدید به مسائلی همه گیر چون مشکلات اجتماعی، تحولات تاریخی، تغییر ارزش های اخلاقی و تنش های روزافزون زندگی پرسرعت مدرن می پردازد.

کتاب های ادبیات چین

کتاب ذرت سرخ


مو یان برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2012

معرفی چند اثر
معرفی کتاب ذرت سرخ
مو یان به شکل درخشانی زندگی را دوباره خلق می کند.
New York Times Book Review