معرفی بهترین کتاب های ادبیات چین و رمان های ادبیات چین
ادبیات چین

ادبیات چین

تاریخ ادبیات چین، قدمتی هزاران ساله دارد و یکی از کهن ترین خاستگاه های ادبیات در سرارسر این کره ی خاکی به حساب می آید. ادبیات مدرن چین با ترکیب سنت های گذشته با زندگی جدید به مسائلی همه گیر چون مشکلات اجتماعی، تحولات تاریخی، تغییر ارزش های اخلاقی و تنش های روزافزون زندگی پرسرعت مدرن می پردازد.

کتاب های ادبیات چین
معرفی چند اثر
معرفی کتاب بالزاک و خیاط کوچولوی چینی
معجزه ای غیرمنتظره.
Los Angeles Times Book Review