جایزه ی برگزیده ی کودکان نیکلودین

جایزه ی برگزیده ی کودکان نیکلودین که معمولا به اختصار KCAs یا جایزه ی برگزیده ی کودکان نامیده می شود، جوایز سالانه ای است که توسط تلویزیون کابلی نیکلودین در شب یکشنبه ی اواخر ماه مارس یا اوایل آوریل، به افتخار بزرگترین هنرمندان سال در سینما، تلویزیون و موسیقی که با رای بینندگان نیکلودین انتخاب می شوند، برگزار می گردد.

کتاب های جایزه ی برگزیده ی کودکان نیکلودین

کتاب شفق


برنده ی جایزه ی برگزیده ی کودکان نیکلودین سال 2005

معرفی چند اثر
معرفی کتاب شفق
داستانی پرتعلیق و پراحساس.
bn.com