جایزه ی بهترین کتاب کودک سال

جایزه ی بهترین کتاب کودک سال، جایزه ای ادبی است که به صورت سالانه از 1982 توسط شورای کتاب کودک استرالیا برگزار شده است. این جایزه، به کتاب های برتر و درخشان در ژانرهای ادبیات داستانی، نمایشنامه، شعر و یا کتاب های مفهومی برای قشر خاصی از مخاطبین کتاب تعلق می گیرد. به طور کلی، این کتاب های مفهومی از نظر سبک و محتوا بیشتر مناسب کودکان 10 تا 15 سال هستند. امیلی رودا با پنج بار برنده شدن در این رقابت، رکورددار این جایزه است.

کتاب های جایزه ی بهترین کتاب کودک سال
معرفی چند اثر
معرفی کتاب مجموعه رمان های روون
به شکل غیرقابل انکاری رضایت بخش.
Children's Literature