جایزه ی گلدن داک

جایزه ی گلدن داک

جوایز گلدن داک، جوایزی ادبی هستند که توسط انجمن اطلاعات و فناوری کتابخانه ای حمایت می شوند. جایزه ی گلدن داک در بخش داستان علمی تخیلی نوجوان از 1992 به صورت سالانه برگزار شده است. این جایزه تا سال 2014 در مراسم ورلدکان و یا گردهم آیی علمی تخیلی آمریکای شمالی به برنده اعطا می شد و بعد از این سال، برگزاری آن به انجمن NASFiC واگذار شد. قسمت های مختلف این جایزه عبارتند از: کتاب های تصویری، کتاب کودک و کتاب نوجوان.

کتاب های جایزه ی گلدن داک

عطش مبارزه


برنده ی جایزه ی گلدن داک سال 2009

بیشتر بخوانید

در دنیای نوجوانی ساعت چند است؟

بیایید سوار بر قالیچه ای پرنده، بر فراز دنیاهایی پر از شگفتی به پرواز درآییم.

معرفی چند اثر
معرفی کتاب عطش مبارزه
با داستانی درخشان و ضرب آهنگی بی نقص.
New York Times