جایزه ی ای. بی. وایت

جایزه ی ای. بی. وایت

جایزه ی ای. بی. وایت، جایزه ای ادبی است که در سال ۲۰۰۴ توسط انجمن کتاب فروشی های کودکان بنیاد نهاده شد.
این جایزه به دو گروه کتاب های تصویری و کتاب های کودکان و نوجوان اهدا می شود. کتاب های شعر نیز می توانند این جایزه را دریافت کنند. هر سال در ماه ژانویه، کتاب فروشی های عضو انجمن، کتاب های جدیدی که در سال گذشته منتشر کرده اند را اعلام می کنند. معیار گزینش کتاب ها، دارا بودن متن پویا و پر تحرک، درون مایه و موضوعی سرگرم کننده و جهانی است.
کتاب های راه یافته به لیست نهایی، نخستین دوشنبه ی ماه آوریل اعلام می شوند. در هر گروه ۴ کتاب از سوی کمیته ی جایزه ی انجمن کتاب فروشی های کودکان انتخاب می شوند و برندگان در ماه می در نمایشگاه کتاب آمریکا اعلام می گردند.

کتاب های جایزه ی ای. بی. وایت
معرفی چند اثر
معرفی کتاب به خاطر آقای تراپت
داستانی قدرتمند و احساسی.
Publishers Weekly