مجموعه داستان

مجموعه داستان

مجموعه داستان هایی که در بیش از یک جلد ارایه شده اند. این داستان ها اغلب به موضوع یکسانی می پردازند و به دلیل طولانی بودن، دنیای بسیار گسترده و بزرگی دارند.

کتاب های مجموعه داستان

کتاب سه گانه ی ناهمتا


برنده ی جایزه ی بهترین کتاب گودریدز سال 2011

کتاب جان شیفته


رولان برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1915

کتاب هری پاتر


این عنوان، یک مجموعه ی هفت جلدی است که به فارسی در 12 جلد منتشر شده است.

معرفی چند اثر
معرفی کتاب مجموعه رمان های روون
به شکل غیرقابل انکاری رضایت بخش.
Children's Literature
معرفی کتاب عطش مبارزه
با داستانی درخشان و ضرب آهنگی بی نقص.
New York Times
معرفی کتاب سه گانه ی ناهمتا
سفری به یاد ماندنی و غیرقابل پیش بینی.
Publishers Weekly
معرفی کتاب دختر ستاره ای
یک داستان تمثیلی شعرگونه.
New York Times Book Review