جایزه ی آنتونی

جایزه ی آنتونی

جایزه ی آنتونی، جایزه ای ادبی است که از سال 1986 در مجمع داستان های معمایی بوچرکان به بهترین آثار معمایی اهدا شده است. نام این جایزه به افتخار آنتونی بوچر، یکی از بنیان گذاران انجمن نویسندگان معمایی آمریکا، انتخاب شده است. این جایزه در زمره ی معتبرترین جوایز مربوط به داستان های معمایی است و به نویسندگان زیادی در جهت رشد حرفه شان کمک کرده است.

کتاب های جایزه ی آنتونی
معرفی چند اثر
معرفی کتاب قتلگاه
تلفیقی از تعلیقی شدید با حوادث اکشن تقریبا پایان ناپذیر.
People