جایزه ی مایکل ال. پرینتز

جایزه ی مایکل ال. پرینتز

جایزه ی مایکل ال. پرینتز، جایزه ای ادبی وابسته به انجمن کتابخانه های آمریکاست که همه ساله به ارزشمندترین اثر ادبی نوشته شده برای نوجوانان داده می شود. نام این جایزه، به افتخار مایک پرینتز، کتابدار مدرسه و عضو فعال و پرسابقه ی این انجمن انتخاب شده است. این جایزه که در سال 2000 بنیان نهاده شد، به منظور رقابت با جایزه ی بزرگ و معتبر نیوبری به وجود آمد.

کتاب های جایزه ی مایکل ال. پرینتز

کتاب النور و پارک


برنده ی جایزه ی مایکل ال. پرینتز سال 2014

معرفی چند اثر
معرفی کتاب النور و پارک
دقت موشکافانه و غنای اثر، از آن، کتابی بسیار خاص ساخته است.
New York Times Book Review