جایزه ی هارپر لی

جایزه ی هارپر لی، جایزه ای ادبی است که همه ساله به اثری داستانی تعلق می گیرد که نقش وکلا در جامعه و قدرت تغییر دادن شرایط توسط آن ها را به بهترین شکل به تصویر کشیده باشد. آثار شرکت کننده در این رقابت باید در ژانر کتاب داستانی باشند و در کتاب فروشی ها و مارکت های آنلاین معتبر در اختیار مخاطبین باشند.

کتاب های جایزه ی هارپر لی

کتاب اعتراف


برنده ی جایزه ی هارپر لی سال 2011

معرفی چند اثر
معرفی کتاب اعتراف
داستانی پرتعلیق و باشکوه.
Washington Post