جایزه ی ادبی کتاب اروپا

جایزه ی ادبی کتاب اروپا

جایزه ی کتاب اروپا، جایزه ای ادبی است که توسط مقامات شهر استراسبورگ و با کمک وزارت امور خارجه ی فرانسه حمایت می شود. این جایزه در استراسبورگ همزمان با جوایز معتبری چون جایزه ی ادبی فرانکوفون ژان آرپ و جایزه ی ادبی پاتریموان ناتان کاتز برگزار می شود.

این جایزه به انتخاب هیئت داوران به نویسنده ای داده می شود که اثرش به بهترین شکل، نشان دهنده ی ابعاد فرهنگی مختلف اروپا باشد.

کتاب های جایزه ی ادبی کتاب اروپا

سه گانه ی دوقلوها


برنده ی جایزه ی ادبی کتاب اروپا سال 1986

معرفی چند اثر
معرفی کتاب سه گانه ی دوقلوها
بی نقص و به یاد ماندنی.
San Francisco Chronicle