معرفی بهترین کتاب های ادبیات چک و رمان های ادبیات چک
ادبیات چک

ادبیات چک

قدمت ادبیات چک به قرن چهاردهم بازمی گردد. ادبیات مدرن چک را می توان به دوره هایی چون دوره ی بیداری ملی در قرن نوزدهم، جنبش آوانگارد در خلال دو جنگ جهانی، سال های حکومت کمونیسم و ادبیات پساکمونیستی جمهوری چک تقسیم کرد.

کتاب های ادبیات چک

کتاب جاودانگی


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

کتاب تنهایی پرهیاهو


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

کتاب بار هستی


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

کتاب قصر


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

کتاب داستان های کوتاه کافکا


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

کتاب شوایک


جزو لیست کتاب هایی که به بیشترین زبان های دنیا ترجمه شده اند

کتاب شوخی


جزو فهرست ۱۰۰ کتاب قرن لوموند

معرفی چند اثر
معرفی کتاب جاودانگی
جذاب و ارزشمند.
Publishers Weekly
معرفی کتاب تنهایی پرهیاهو
نکوداشت تخریب ناپذیری کلمات مکتوب در برابر سانسور، ستم های سیاسی و غیره.
Goodreads
معرفی کتاب بار هستی
رمانی باشکوه.
Goodreads
معرفی کتاب داستان های کوتاه کافکا
کافکا، برجسته ترین داستان سرا در به تصویر کشیدن رنج های انسان مدرن است.
John Updike