معرفی بهترین کتاب های فمنیستی
زنان و فمنیسم

زنان و فمنیسم

ادبیات فمنیستی، کتاب داستانی و یا غیرداستانی است که به حمایت از آرمان های فمینیستی چون حقوق برابر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برای مردان و زنان می پردازد. این گونه از ادبیات اغلب از نابرابری های حقوقی موجود در اجتماع انتقاد می کند و در راستای تصحیح این نابرابری ها قدم برمی دارد.

کتاب های زنان و فمنیسم

کتاب خانم رئیس


جزو لیست پرفروش های نیویورک تایمز

کتاب عروس فریبکار


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

کتاب بعد از عشق


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

کتاب زیر پوست من


دوریس لسینگ برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2007

کتاب تغییر مسیر


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

بیشتر بخوانید

ویرجینیا وولف، ایزدبانوی ادبیات مدرن

او زنی توانا و پرشهامت بود که چون قایقرانی بی ادعا، آثارش را بر امواج پر تلاطم ادبیات قرن نوزدهم سوار کرد

معرفی چند اثر
معرفی کتاب خانم رئیس
بسیار جذاب.
Los Angeles Times
معرفی کتاب عروس فریبکار
بامزه، خردمندانه و تکان دهنده.
Washington Post
معرفی کتاب مانیفست یک فمینیست در پانزده پیشنهاد
بیانیه ای جدید و قدرتمند درباره ی فمینیسم در حال حاضر.
Goodreads
معرفی کتاب بعد از عشق
تأملی خردمندانه و اثرگذار درباره ی ادبیات، مادر بودن و سلامت روحی.
Amazon