نقد ادبی

نقد ادبی

نقد ادبی و یا پژوهش های ادبی، مطالعه، ارزیابی و تفسیر گونه های مختلف ادبیات است. نقد ادبی مدرن اغلب تحت تأثیر «نظریه ی ادبی» قرار دارد که گفتمانی فلسفی درباره ی اهداف و شیوه های استفاده شده در ادبیات است.

کتاب های نقد ادبی

علیه تفسیر


نامزد جایزه ملی کتاب آمریکا سال ۱۹۶۷

سفر به انتهای شب سلین


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

ادبیات چیست


ژان پل سارتر برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1964

خیابان یک طرفه


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

نوشتن خلاق


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

نامه هایی به یک نویسنده جوان


ماریو بارگاس یوسا برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2010

بوی درخت گویاو


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

لذت متن


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

وسوسه ناممکن


ماریو بارگاس یوسا برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2010

چند نامه به شاعری جوان


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

عیش مدام


ماریو بارگاس یوسا برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2010

معرفی چند اثر
معرفی کتاب علیه تفسیر
یک اثر روشنفکرانه ی خیره کننده.
Vogue
معرفی کتاب سفر به انتهای شب سلین
مقدمه ای موجز و درخشان بر اثری برجسته در دنیای ادبیات.
Goodreads
معرفی کتاب ادبیات چیست
کتابی که نه قابل تشبیه است و نه می توان از کنار آن گذاشت.
Notes and Queries
معرفی کتاب بوی درخت گویاو
کتابی درباره ی کسی که درباره ی اوضاع زندگی بشر، عمیقا فکر می کرد و به شکلی شیوا می نوشت.
Kindle Mag
معرفی کتاب خیابان یک طرفه
خیابان یک طرفه، اثری دائما در حال تکامل و پیشروی است.
Barnes & Noble
معرفی کتاب چند نامه به شاعری جوان
مخاطبین از این کتاب کوتاه و محبوب، لذت خواهند برد.
Los Angeles Times