کتاب داستان عرفانی - رمان عرفانی
داستان عرفانی

داستان عرفانی

داستان عرفانی، گونه ای از ادبیات است که موضوعاتی ذهنی و روحانی و تفکراتی چون گسترش آگاهی، معنویت، عرفان و فراروانشناسی را دست مایه ی پیشبرد داستان خود قرار می دهد. این ژانر گاها زیرمجموعه ی ژانر «داستان های گمانه زن» تلقی می شود.

کتاب های داستان عرفانی
معرفی چند اثر
معرفی کتاب اولین تماس تلفنی از بهشت
هیجان انگیزترین و جادویی ترین رمان آلبوم تا اکنون.
Barnes & Noble
معرفی کتاب ارباب زمان
افسانه ای هیجان انگیز.
Barnes & Noble
معرفی کتاب اوهام
این کتاب، تار و پود واقعیت را از هم می گسلد و درک آدمی را تغییر می دهد.
Barnes & Noble