دهه 1750 میلادی

دهه 1750 میلادی

تأسیس دانشگاه کلمبیا، انتشار لغتنامه ی زبان انگلیسی توسط ساموئل جانسون، انتشار کتاب آموزش ویلون توسط موتزارت و انتشار دانشگاه مسکو، جزء مهمترین اتفاقات دهه ی 1750 میلادی است.

کتاب های دهه 1750 میلادی

تریسترام شندی


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

دروغگو


جزو فهرست برترین نمایشنامه های گاردین

معرفی چند اثر
معرفی کتاب دروغگو
باطراوت، سرزنده و بامزه.
Cleveland Press