دهه 1760 میلادی

دهه 1760 میلادی

با مرگ پادشاه جورج دوم در دهه ی 1760، دوره ی آگوستن که در سال 1702 آغاز شده بود، پایان پذیرفت و ادبیات در این دهه، وارد دوره ای جدید با ویژگی هایی متفاوت شد.

کتاب های دهه 1760 میلادی