دهه 1770 میلادی

دهه 1770 میلادی

شعله ور شدن بحران جزایر فالکلند بین اسپانیا و انگلستان، شیوع طاعون در مسکو و مرگ 57هزار نفر و شروع جریانات انقلاب آمریکا از مهمترین رویدادهای این دهه به حساب می آیند که الهام بخش آثار ادبی و هنری بسیاری بوده اند.

کتاب های دهه 1770 میلادی

رنج های ورتر جوان


از شناخته شده ترین و تحسین شده ترین آثار گوته و ادبیات آلمان

کاندید


جزو فهرست برترین آثار فلسفی گودریدز

معرفی چند اثر
معرفی کتاب رنج های ورتر جوان
یکی از اولین پرفروش ترین های جهان.
Barnes & Noble