معرفی بهترین کتاب ها و رمان های دهه 1770 میلادی
دهه 1770 میلادی

دهه 1770 میلادی

شعله ور شدن بحران جزایر فالکلند بین اسپانیا و انگلستان، شیوع طاعون در مسکو و مرگ 57هزار نفر و شروع جریانات انقلاب آمریکا از مهمترین رویدادهای این دهه به حساب می آیند که الهام بخش آثار ادبی و هنری بسیاری بوده اند.

کتاب های دهه 1770 میلادی

کتاب کاندید


جزو فهرست برترین آثار فلسفی گودریدز

معرفی چند اثر
معرفی کتاب کاندید
سرشار از لطافت طبع، هوشمندی و شوخی های تاریک.
Barnes & Noble