دهه 1780 میلادی

جنگ های انقلابی آمریکا، پیشرفت و گسترش انقلاب صنعتی و انتخاب دلار به عنوان واحد پول رسمی ایالات متحده را می توان جزء مهمترین رویدادهای دهه ی 1780 میلادی برشمرد که تأثیر زیادی بر فرهنگ و زندگی جوامع وقت داشت.

کتاب های دهه 1780 میلادی