دهه 1790 میلادی

دهه 1790 میلادی

در دهه ی 1790 میلادی، شهروندان فرانسوی در پاریس، اتحاد و آشتی ملی در این کشور را جشن گرفتند، کشور پادشاهی دانمارک-نروژ، اولین کشور در جهان شد که برده داری را غیرقانونی اعلام کرد و در نیویورک، قانونی به تصویب رسید که هدفش، حذف تدریجی برده داری در این ایالت بود. رویدادهایی از این دست در دهه ی 1790، باعث به وجود آمدن تغییراتی بنیادین در فرهنگ و ادبیات ملت های مختلف جهان شد.

کتاب های دهه 1790 میلادی

ژاک قضا و قدری و اربابش


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

نقد قوه حکم


جزو فهرست برترین آثار فلسفی گودریدز

معرفی چند اثر
معرفی کتاب نقد قوه حکم
این کتاب برای هر کسی که به اخلاقیات و توسعه ی فرهنگ علاقه دارد، هنوز هم به عنوان اثری فوق العاده مهم باقی مانده است.
Barnes & Noble