دهه 1800 میلادی

دهه 1800 میلادی

دهه ی 1800 میلادی به خاطر حوادثی چون جنگ های ناپلئون، به اوج رسیدن تجارت برده در ایالات متحده و شروع جنگ روسیه و ترکیه، دوران پرفراز و نشیب و پرتلاطمی بود و موضوعات زیادی را در اختیار هنرمندان و نویسندگان عصر گذاشت.

کتاب های دهه 1800 میلادی

خویشاوندی های اختیاری


اثری از گوته، یکی از بزرگترین و تأثیرگذارترین نویسندگان آلمان

دانش پدیدارشناسی روح


جزو فهرست برترین آثار فلسفی گودریدز

معرفی چند اثر
معرفی کتاب خویشاوندی های اختیاری
کاوشی پرمایه در مورد عشق، مجادله و قدرت گریزناپذیر سرنوشت.
Penguin