معرفی بهترین کتاب ها و رمان های دهه 1800 میلادی
دهه 1800 میلادی

دهه 1800 میلادی

دهه ی 1800 میلادی به خاطر حوادثی چون جنگ های ناپلئون، به اوج رسیدن تجارت برده در ایالات متحده و شروع جنگ روسیه و ترکیه، دوران پرفراز و نشیب و پرتلاطمی بود و موضوعات زیادی را در اختیار هنرمندان و نویسندگان عصر گذاشت.

کتاب های دهه 1800 میلادی
معرفی چند اثر
معرفی کتاب دانش پدیدارشناسی روح
پژوهشی درخشان درباره ی مراحل درون ذهن.
Barnes & Noble