دهه 1800 میلادی

دهه ی 1800 میلادی به خاطر حوادثی چون جنگ های ناپلئون، به اوج رسیدن تجارت برده در ایالات متحده و شروع جنگ روسیه و ترکیه، دوران پرفراز و نشیب و پرتلاطمی بود و موضوعات زیادی را در اختیار هنرمندان و نویسندگان عصر گذاشت.

کتاب های دهه 1800 میلادی