دهه 1810 میلادی

دهه 1810 میلادی

جنگ های ناپلئون، جنگ های استقلال طلبی کشورهای آمریکایی از اسپانیا و جنگ ایران و روس، تنها بخشی از حوادث پرفراز و نشیب این دهه هستند. لرد بایرون، یکی از بزرگترین و تأثیرگذارترین شاعران انگلیسی، شناخته شده ترین اثر خود را در این دهه خلق کرد.

کتاب های دهه 1810 میلادی

کتاب اما


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

معرفی چند اثر
معرفی کتاب فرانکنشتاین یا پرومته ی نوین
نقطه ی تحولی در ژانر ترسناک گوتیک و اولین داستان علمی تخیلی مدرن.
Barnes & Noble