دهه 1810 میلادی

دهه 1810 میلادی

جنگ های ناپلئون، جنگ های استقلال طلبی کشورهای آمریکایی از اسپانیا و جنگ ایران و روس، تنها بخشی از حوادث پرفراز و نشیب این دهه هستند. لرد بایرون، یکی از بزرگترین و تأثیرگذارترین شاعران انگلیسی، شناخته شده ترین اثر خود را در این دهه خلق کرد.

کتاب های دهه 1810 میلادی

غرور و تعصب


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

اما


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

فرانکنشتاین


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

معرفی چند اثر
معرفی کتاب جهان همچون اراده و تصور
یکی از مهمترین آثار فلسفی قرن نوزدهم.
Goodreads
معرفی کتاب غرور و تعصب
یکی از محبوب ترین رمان های تمامی اعصار.
Goodreads