معرفی بهترین کتاب ها و رمان های دهه 1820 میلادی
دهه 1820 میلادی

دهه 1820 میلادی

پرداختن شاعران به موضوعاتی چون توصیف زندگی روستایی، مرگ جان کیتس، شاعر بزرگ انگلیسی در رم و اولین ترجمه از شعر حماسی «بئوولف» از جمله مهمترین رویدادهای دهه ی 1820 میلادی به حساب می آیند.

کتاب های دهه 1820 میلادی