دهه 1840 میلادی

دهه ی 1840، دهه ای پرفراز و نشیب بود و در طول این دوره تاریخی، بسیاری از کشورها، به خصوص در اروپا، قیام ها و تغییرات زیادی را تجربه کردند. رمان های بزرگی چون دیوید کاپرفیلد، بازار خودفروشی، جین ایر و بلندی های بادگیر در این دهه به دنیای ادبیات پیوستند.

کتاب های دهه 1840 میلادی

کتاب کلاغ و اشعار دیگر


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

کتاب نفوس مرده


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

کتاب بلندی های بادگیر


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب بازار خودفروشی


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب جین ایر


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

معرفی چند اثر
معرفی کتاب کلاغ و اشعار دیگر
کلاغ، یکی از مشهورترین اشعار در زبان انگلیسی است.
Goodreads
معرفی کتاب نفوس مرده
شاهکاری در سبک نگارش.
Barnes & Noble