دهه 1840 میلادی

دهه 1840 میلادی

دهه ی 1840، دهه ای پرفراز و نشیب بود و در طول این دوره تاریخی، بسیاری از کشورها، به خصوص در اروپا، قیام ها و تغییرات زیادی را تجربه کردند. رمان های بزرگی چون دیوید کاپرفیلد، بازار خودفروشی، جین ایر و بلندی های بادگیر در این دهه به دنیای ادبیات پیوستند.

کتاب های دهه 1840 میلادی

کتاب بلندی های بادگیر


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب بازار خودفروشی


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب جین ایر


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

معرفی چند اثر
معرفی کتاب بازار خودفروشی
آکنده از گفت وگوهایی بسیار سرگرم کننده و شخصیت پردازی های خارق العاده.
Barnes & Noble