برترین رمان های انگلیسی گاردین

برترین رمان های انگلیسی گاردین

رابرت مک کروم، نویسنده و منتقد ادبی شهیر انگلیسی، پس از دو سال مطالعه و واکاوی موشکافانه ی آثار ادبی نوشته شده به زبان انگلیسی، فهرستی ارزشمند از برترین عناوین موجود در دنیای ادبیات تهیه کرده است.روزنامه ی انگلیسی گاردین، علاوه بر پوشش اخبار جهان، در صنعت کتاب و کتاب خوانی نیز بسیار فعال بوده و با انتشار مطالب و لیست هایی اختصاصی از برترین نویسندگان، منتقدان، روزنامه نگاران و سایر فعالان حوزه ی ادبیات، در حال حاضر به عنوان یکی از معتبرترین مراجع پیگیری اخبار و گرفتن اطالاعات مختلف در زمینه ی کتاب در دنیا مطرح است.روزنامه ی گاردین، لیست رابرت مک کروم را تحت عنوان برترین رمان های انگلیسی زبان منتشر کرده است.

کتاب های برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب عصر بی گناهی


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب هاکلبری فین


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب حباب شیشه


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب در کمال خونسردی


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب پرتقال کوکی


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب خم رودخانه


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب گذری به هند


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب تبصره 22


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب خانم دلوی


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب ینگه دنیا 1919


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب پیرامون اسارت بشری


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب پایان رابطه


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب شاهین مالت


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب مدار راس السرطان


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب زیر کوه آتشفشان


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب سه مرد در یک قایق


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب باد در درختان بید


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

معرفی چند اثر
معرفی کتاب سیر و سلوک زائر (سالک)
تفسیری دراماتیک از حالت درونی روان آدمی.
Nation
معرفی کتاب هاکلبری فین
این اثر، تصویری ماندگار از آمریکای قبل از جنگ خلق می کند.
Barnes & Noble
معرفی کتاب عصر بی گناهی
انتقادی گزنده از جامعه ای دور افتاده از فرهنگ.
Guardian
معرفی کتاب دفتر یادداشت طلایی
با مهارتی درخشان که دوریس لسینگ را در صف اول رمان نویسان انگلیسی قرار می دهد.
Saturday Review
معرفی کتاب خم رودخانه
از نظر میزان فراوانی استعداد، به سختی نویسنده ی زنده ای وجود دارد که بتواند گوی سبقت را از وی. اس. نیپال برباید.
New York Times Book Review
معرفی کتاب پرتقال کوکی
هجویه ای گزنده درباره ی انحرافات ذهن فرد و اجتماع.
New York Times
معرفی کتاب حباب شیشه
طنزآمیز، دلهره آور، سوزان و بی تکلف.
Time
معرفی کتاب در کمال خونسردی
شاهکار... اثری مسحورکننده.
Life
معرفی کتاب گذری به هند
در زمره ی بهترین رمان های قرن بیستم.
Barnes & Noble
معرفی کتاب تبصره 22
بسیار طنزآمیز و به شکل عجیبی تأثیرگذار. اثری کاملا بدیع.
Barnes & Noble