جایزه ی بهترین کتاب داستانی تاریخی گودریدز

جایزه ی بهترین کتاب داستانی تاریخی گودریدز

جایزه ی بهترین کتاب داستانی تاریخی گودریدز، جایزه ای ادبی است که همه ساله توسط سایت معتبر معرفی و تحلیل کتاب، «گودریدز» به نویسنده ی برترین کتاب داستانی تاریخی سال داده می شود. لازم به ذکر است که این جایزه، بزرگ ترین و معتبرترین جایزه ای است که مستقیما با رأی خوانندگان و مخاطبان کتاب ها انتخاب می شود.

کتاب های جایزه ی بهترین کتاب داستانی تاریخی گودریدز

بلبل


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

بیشتر بخوانید

آینه ی تمام نمای زندگی بشر در ادبیات تاریخی

می توان گفت که هدف اصلی این ژانر، «زندگی بخشیدن به تاریخ» از طریق ساختن داستان هایی درباره ی گذشته یا یک دوره ی تاریخی خاص است.

معرفی چند اثر
معرفی کتاب بلبل
رمانی فراموش نشدنی درباره ی عشق و استحکام در مواجهه با جنگ.
Barnes & Noble