اقتصادی

آثار مربوط به حوزه ی اقتصاد به علم اجتماعی تولید، توزیع و مصرف پول، کالا و خدمات در جامعه می پردازند. این گونه کتاب ها علاوه بر این، رفتارها و تعاملات عوامل اقتصادی و چگونگی کارکرد این عوامل را تشریح می کنند.

کتاب های اقتصادی

کتاب حکایت دولت و فرزانگی


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

کتاب از صفر به یک


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

کتاب تغییر مسیر


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

معرفی چند اثر
معرفی کتاب حکایت دولت و فرزانگی
کتابی ساده و هیجان انگیز که سوالات مهم و تأثیرگذاری را مطرح می کند.
Success Magazine
معرفی کتاب از صفر به یک
کتابی تفکربرانگیز.
Library Journal