معرفی بهترین کتاب های اقتصادی جهان
اقتصادی

اقتصادی

آثار مربوط به حوزه ی اقتصاد به علم اجتماعی تولید، توزیع و مصرف پول، کالا و خدمات در جامعه می پردازند. این گونه کتاب ها علاوه بر این، رفتارها و تعاملات عوامل اقتصادی و چگونگی کارکرد این عوامل را تشریح می کنند.

کتاب های اقتصادی

کتاب گلوله برفی


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

کتاب دید اقتصادی


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

کتاب 100 قانون طلایی برای کسب ثروت


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

کتاب جهان در 2050


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

کتاب حکایت دولت و فرزانگی


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

کتاب از صفر به یک


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

کتاب تغییر مسیر


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

معرفی چند اثر
معرفی کتاب دید اقتصادی
این کتاب، درکی استوار از چگونگی رشد اقتصاد و دلایل افول آن، به شما می بخشد.
Goodreads
معرفی کتاب پول 7 قدم تا رسیدن به آزادی مالی
کتابی که میلیون ها نفر در انتظارش بوده اند.
Goodreads
معرفی کتاب گلوله برفی
حتی افرادی که کوچک ترین اهمیتی به تجارت نمی دهند، توسط این داستان به وجد خواهند آمد.
Time
معرفی کتاب 100 قانون طلایی برای کسب ثروت
با تأثیراتی ژرف و مثبت.
Amazon