اقتصادی

اقتصادی

آثار مربوط به حوزه ی اقتصاد به علم اجتماعی تولید، توزیع و مصرف پول، کالا و خدمات در جامعه می پردازند. این گونه کتاب ها علاوه بر این، رفتارها و تعاملات عوامل اقتصادی و چگونگی کارکرد این عوامل را تشریح می کنند.

کتاب های اقتصادی

وارن بافت ۱۲۵ اصل موفقیت


۱۲۵ اصل موفقیت در زندگی ، مدیریت و سرمایه گذاری در بورس

100 قانون طلایی برای کسب ثروت


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

سرمایه در سده بیست و یکم


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

از صفر به یک


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

دید اقتصادی


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

جهان در 2050


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

سرمایه


جزو فهرست برترین آثار فلسفی گودریدز

حکایت دولت و فرزانگی


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

تغییر مسیر


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

گلوله برفی


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

معرفی چند اثر
معرفی کتاب سرمایه
یکی از تأثیرگذارترین آثار در عصر مدرن.
Penguin
معرفی کتاب دید اقتصادی
این کتاب، درکی استوار از چگونگی رشد اقتصاد و دلایل افول آن، به شما می بخشد.
Goodreads
معرفی کتاب پول 7 قدم تا رسیدن به آزادی مالی
کتابی که میلیون ها نفر در انتظارش بوده اند.
Goodreads
معرفی کتاب گلوله برفی
حتی افرادی که کوچک ترین اهمیتی به تجارت نمی دهند، توسط این داستان به وجد خواهند آمد.
Time
معرفی کتاب 100 قانون طلایی برای کسب ثروت
با تأثیراتی ژرف و مثبت.
Amazon