معرفی بهترین نمایشنامه های برنده ی جایزه ی پولیتزر نمایشنامه جهان
جایزه ی پولیتزر نمایشنامه

جایزه ی پولیتزر نمایشنامه

جایزه ی پولیتزر برای نمایشنامه، یکی از هفت جایزه ی مهم و معتبر پولیتزر است. این جایزه ی آمریکایی به شکل کلی به صورت سالانه به آثار برتر ادبی، نمایشی و موسیقیایی داده می شود. این جایزه، به یک اثر نمایشی برجسته تعلق می گیرد و قدمت آن به سال 1918 باز می گردد.

کتاب های جایزه ی پولیتزر نمایشنامه

کتاب مرگ فروشنده


برنده ی جایزه ی پولیتزر نمایشنامه سال 1949

کتاب سفری طولانی از روز به شب


یوجین اونیل برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1936

معرفی چند اثر
معرفی کتاب گلن گری گلن راس
شاهکاری در نمایشنامه نویسی آمریکا.
Goodreads