جایزه ی بهترین داستان گاردین

جایزه ی بهترین داستان گاردین

جایزه ی بهترین داستان گاردین (Guardian Prize) ، جایزه ای ادبی بود که در سال 1965 توسط روزنامه ی گاردین بنیان گذاری شد و هرساله به کتابی داستانی اثر نویسنده ای بریتانیایی یا عضو کامن ولث (اتحادیه ی کشورهای مشترک-المنافع) و انتشار یافته در بریتانیا اهدا می شده است. در سال 1999، روزنامه ی گاردین این جایزه را به جایزه ی کتاب اول گاردین تغییر داد که شامل ادبیات داستانی و غیرداستانی می شود و فقط اثر اول هر نویسنده را در نظر می گیرد.

کتاب های جایزه ی بهترین داستان گاردین

امپراتوری خورشید


برنده جایزه بهترین داستان گاردین سال 1984

معرفی چند اثر
معرفی کتاب امپراتوری خورشید
رمانی برجسته...یک داستان ماجراجویانه ی کلاسیک.
New York Times