نمایشنامه تاریخی

نمایشنامه تاریخی

نمایشنامه های تاریخی، داستان خود را در بستر واقعه یا برهه ای تاریخی روایت می کنند و علاوه بر نقل اتفاقات داستانی، مخاطب خود را با بخشی مشخص از تاریخ آشنا می کنند.

کتاب های نمایشنامه تاریخی

تریبوله دلقک شاه


ویکتور هوگو از برترین و پرفروش ترین نویسندگان کلاسیک فرانسه

لوکرس بورژیا


ویکتور هوگو از برترین و پرفروش ترین نویسندگان کلاسیک فرانسه

هنری پنجم


جزو فهرست برترین نمایشنامه های گاردین

ژاندارک


جورج برنارد شاو برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1925

بیشتر بخوانید

آینه ی تمام نمای زندگی بشر در ادبیات تاریخی

می توان گفت که هدف اصلی این ژانر، «زندگی بخشیدن به تاریخ» از طریق ساختن داستان هایی درباره ی گذشته یا یک دوره ی تاریخی خاص است.

معرفی چند اثر
معرفی کتاب تریبوله دلقک شاه
خارق العاده.
Opera De Paris
معرفی کتاب لوکرس بورژیا
بدیع و به شکل زیبایی انسانی.
Culture Kiosque