جنگی

کتاب های جنگی

کتاب پسرانی از جنس روی


سوتلانا الکساندرونا الکسیویچ برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2015

کتاب آخرین شاهدان


سوتلانا الکساندرونا الکسیویچ برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2015

معرفی چند اثر
معرفی کتاب پسرانی از جنس روی
نگاهی منحصر به فرد، دلهره آور و تأثیرگذار به واقعیت های جنگ.
Goodreads