جایزه ی آلفرد رادوک

جایزه ی آلفرد رادوک

جوایز آلفرد روداک، جوایزی ادبی هستند که همه ساله به آثار نمایشی موفق داده می شوند. جایزه ی بهترین اجرا در سال 1992 برای اولین بار اهدا شد و در سال 1995، جوایز بهترین نمایشنامه، بهترین طراحی صحنه، استعداد سال، تئاتر سال و بهترین بازیگر مرد و زن به وجود آمدند. برندگان این جایزه توسط منتقدین تئاتر انتخاب می شوند.

کتاب های جایزه ی آلفرد رادوک

غرب غم زده


برنده ی جایزه ی آلفرد رادوک سال 2002

ستوان آینیشمور


برنده ی جایزه ی آلفرد رادوک سال 2006

بیشتر بخوانید

خشونت پنهان در روح صلح طلب مارتین مک دونا

این کارگردان خلاق، ریشه در تئاتر دارد و سال ها است که جایگاه خود را به عنوان نمایشنامه نویسی برجسته تثبیت کرده است

معرفی چند اثر
معرفی کتاب ستوان آینیشمور
طنزی شجاعانه.
Observer