جایزه ی آلفرد رادوک

جوایز آلفرد روداک، جوایزی ادبی هستند که همه ساله به آثار نمایشی موفق داده می شوند. جایزه ی بهترین اجرا در سال 1992 برای اولین بار اهدا شد و در سال 1995، جوایز بهترین نمایشنامه، بهترین طراحی صحنه، استعداد سال، تئاتر سال و بهترین بازیگر مرد و زن به وجود آمدند. برندگان این جایزه توسط منتقدین تئاتر انتخاب می شوند.

کتاب های جایزه ی آلفرد رادوک

کتاب غرب غم زده


برنده ی جایزه ی آلفرد رادوک سال 2002

معرفی چند اثر
معرفی کتاب ستوان آینیشمور
طنزی شجاعانه.
Observer