جایزه ی لوسیل لورتل

جوایز لوسیل لورتل، جوایزی ادبی هستند که به آثار موفق خارج از تئاتر برادوی تعلق می گیرند. این جایزه در سال 1986 بنیان گذاری شد و به افتخار لوسیل لورتل، بازیگر و تهیه کننده ی تئاتر، با این عنوان شناخته می شود.

کتاب های جایزه ی لوسیل لورتل
معرفی چند اثر
معرفی کتاب ملکه زیبایی لینین
مک دونا، یک داستان سرای مادرزاد است.
New York Times