جایزه ی ایونینگ استاندارد

جوایز ایونینگ استاندارد، جوایزی ادبی مربوط به هنر نمایش هستند که در سال 1955 به وجود آمدند و قدیمی ترین جوایز مربوط به آثار نمایشی در انگلستان به حساب می آیند. این جوایز همه ساله در مراسمی در تئاتر لندن به برترین آثار نمایشی اهدا می شوند.

کتاب های جایزه ی ایونینگ استاندارد

کتاب جمجمه ای در کانه مارا


مارتین مک دونا برنده ی جایزه ی ایونینگ استاندارد سال 1996

معرفی چند اثر