مقاله

مقاله

مقاله، به نثری با موضوعات غیرداستانی اطلاق می شود که بخش مستقلی از یک کتاب، روزنامه، مجله و غیره را تشکیل می دهد. مقاله، معمولا اثری است که به طور مشخص به موضوعی خاص می پردازد.

کتاب های مقاله

چمدان پدرم


اورهان پاموک برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2006

تعالی اگو


ژان پل سارتر برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1964

دفتر یادداشت


ژوزه ساراماگو برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1998

خلسه مادی


ژان ماری گوستاو لوکلزیو برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2008

عیش مدام


ماریو بارگاس یوسا برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2010

معرفی چند اثر
معرفی کتاب تعالی اگو
اثری ضروری برای فهم خط سیر آثار سارتر به عنوان مجموعه ای واحد.
Barnes & Noble
معرفی کتاب چمدان پدرم
کتابی منحصر به فرد و شخصی درباره ی چیستی نویسندگی و چگونگی نویسنده شدن.
Goodreads