دیوان اشعار ایرانی

دیوان اشعار ایرانی

در این بخش می توانید دیوان اشعار ارزشمند بزرگترین شاعران و ادیبان پارسی، بزرگانی همچون مولوی، سعدی، خیام، حافظ و فردوسی، را بیابید و غرق سخنان نغز و دلکش آن ها شوید.

کتاب های دیوان اشعار ایرانی

دیوان حافظ (چرم رحلی)


مینیاتور : استاد محمود فرشچیان

دیوان حافظ (چرم رحلی کوچک)


مینیاتور : استاد محمود فرشچیان

دیوان حافظ (چرم وزیری)


مینیاتور : استد محمود فرشچیان

دیوان حافظ (طرح چرم)


مینیاتور : استاد محمود فرشچیان

دیوان حافظ (کاغذ معطر)


مینیاتور : استاد محمود فرشچیان

رباعیات خیام (قاب کشویی)


نگارگری : استاد محمدباقر آقامیری

دیوان حافظ (جیبی طرح چرم)


مینیاتور : ستاد محمود فرشچیان

شاهنامه فردوسی (طرح چرم)


نگارگری و تذهیب : استاد شکیبا

رباعیات خیام (چرم)


نقاشی : استاد محمود فرشچیان

رباعیات خیام (طرح چرم)


نگارگری : استاد محمود فرشچیان

معرفی چند اثر
معرفی کتاب مثنوی معنوی (چرم)
داستان هایی سرگرم کننده از خرد روشنگرانه ی صوفی.
Goodreads
معرفی کتاب بوستان سعدی
سرشار از خرد معنوی کاربردی.
Barnes & Noble
معرفی کتاب مثنوی معنوی (طرح چرم)
داستان هایی سرگرم کننده از خرد روشنگرانه ی صوفی.
Goodreads