دهه 1350 میلادی

دهه 1350 میلادی

کتاب های دهه 1350 میلادی

دکامرون


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

معرفی چند اثر
معرفی کتاب دکامرون
شاهکار خنده دار، بی تعارف و گزنده ی ایتالیا در قرون وسطی.
Barnes & Noble