جایزه ی همت

جایزه ی همت

جایزه ی همت (Hammett Prize) ، هر ساله توسط انجمن بین المللی نویسندگان جنایی، بخش آمریکای شمالی به نویسندگان کانادایی یا آمریکایی در ژانر جنایی تعلق می گیرد. نام این جایزه برگرفته از نویسنده ی جنایی معروف، «دشیل همت» است. این جایزه در سال 1991 بنیان گذاری شده است.

کتاب های جایزه ی همت

کتاب آدمکش کور


برنده جایزه من بوکر سال 2000 و جایزه همت سال 2001

معرفی چند اثر
معرفی کتاب آدمکش کور
مارگارت آتوود در آدم کش کور، دنیایی با برداشت و درکی عجیب از طبیعت و دنیا خلق می کند.
Guardian