جایزه ی دیوید کوهن

جایزه ی دیوید کوهن

جایزه ادبی دیوید کوهن (David Cohen Prize) هر دو سال به نویسنده رمان ، شعر و یا نمایشنامه نوشته شده به زبان انگلیسی تعلق می گیرد . این جایزه توسط بنیاد دیوید کوهن در انگلستان پشتیبانی و اداره می گردد .

کتاب های جایزه ی دیوید کوهن

درک یک پایان


برنده ی جایزه ی من بوکر سال ۲۰۱۱

معرفی چند اثر
معرفی کتاب درک یک پایان
رمان کوتاه جولین بارنز، تفکری عمیق بر گذر عمر، خاطرات، افسوس و پشیمانی است.
Guardian