جایزه ی حلقه منتقدین کتاب آمریکا

جایزه ی حلقه منتقدین کتاب آمریکا

جوایز حلقه ی منتقدین کتاب آمریکا (american book critics circle) از سال ۱۹۷۴ به بهترین داستان، کتاب غیرداستانی، شعر، زندگینامه، زندگینامه خودنوشت و نقد تعلق می گیرد.
600 منتقد ادبی هر سال برندگان این جوایز را انتخاب می کنند. جوایز این انجمن که سازمانی غیرانتقاعی است و به معرفی و بررسی کتاب و نقدهای ادبی می پردازد، ارزش مادی ندارد، اما موجب اعتبار اثر در میان کتابخوانان می شود.

کتاب های جایزه ی حلقه منتقدین کتاب آمریکا

لارز


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

جوخه زمان


برنده جایزه ی پولیتزر داستان سال 2011

گیلیاد


برنده ی جایزه ی پولیتزر و جایزه ی حلقه ی منتقدین کتاب آمریکا سال 2005

بیلی بتگیت


برنده ی جایزه ی پن/فاکنر سال 1990

2666


برنده ی جایزه ی آلتازور سال 2005 و جایزه ی حلقه ی منتقدین کتاب آمریکا سال 2008

برفک


برنده ی جایزه ی ملی کتاب آمریکا برای داستان و جایزه ی حلقه ی منتقدان کتاب ملی سال 1985

درباره عکاسی


برنده ی جایزه ی حلقه ی منتقدین کتاب آمریکا سال ۱۹۷۷

پیش روی


برنده ی جایزه ی پن/فاکنر سال 2006

میراث گمشدگی


جایزه ی جایزه ی من بوکر سال 2006 و جایزه ی حلقه ی منتقدین کتاب آمریکا سال 2007

معرفی چند اثر
معرفی کتاب درباره عکاسی
یکی از معتبرترین کتاب ها در نوع خود.
Barnes & Noble
معرفی کتاب لارز
الهام بخش و تأثیرگذار.
Goodreads
معرفی کتاب بیلی بتگیت
جذاب، مسحورکننده و فراموش نشدنی.
Time
معرفی کتاب پیش روی
تصویری ایلیاد گونه از جنگ به عنوان مصیبت همیشگی بشر.
New York Times