جایزه ی اشنایدر فمیلی

جایزه ی اشنایدر فمیلی

جایزه ی اشنایدر فمیلی، جایزه ای است که توسط American Library Association داده می شود و هدف از برگذاری آن، قدردانی از نویسندگان و تصویرگرانی است که آثاری در مورد افراد با نیاز های خاص خلق کرده اند. این جایزه شامل بخش های کتاب های کودکان، نوجوانان و جوانان است و از سال 2004 اعطا می شود.

کتاب های جایزه ی اشنایدر فمیلی
معرفی چند اثر
معرفی کتاب در انتظار یک زندگی طبیعی
تصویری بسیار تکان دهنده از کودکی که مورد بی توجهی قرار گرفته است.
Common Sense Media