جایزه ی حلقه ی منتقدین نشنال بوک

جایزه ی حلقه ی منتقدین نشنال بوک

جایزه ی حلقه ی منتقدین نشنال بوک (NBCC - National Book Critics Circle)، جایزه ای سالانه است که هدف آن ترویج بهترین کتاب ها و نقدهای منتشر شده به زبان انگلیسی است. اولین بار اعلام جوایز NBCC در 16 ژانویه ی 1976 صورت گرفت. این جایزه در شش بخش داستانی، غیرداستانی، شعر، شرح حال/خودزندگی نامه، زندگی نامه، و نقد
به کتاب های چاپ شده در آمریکا (در سال قبل) اهدا می شود.

کتاب های جایزه ی حلقه ی منتقدین نشنال بوک

کتاب سرود سلیمان


تونی موریسون برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1993

کتاب رگتایم


برنده جایزه ی حلقه ی منتقدین نشنال بوک سال 1975

معرفی چند اثر
معرفی کتاب سرود سلیمان
رمانی غنی و کامل.
New York Times Book Review