جایزه ی بادبادک طلایی

جایزه ی بادبادک طلایی (Golden Kite) از سال ۱۹۷۱ از سوی انجمن نویسندگان وتصویرگران کتاب کودک به صورت سالانه به بهترین کتاب داستانی، غیر داستانی، متن کتاب های تصویری و تصویرگری کتاب های مصور اهدا می شود.
نویسنده و تصویرگر برنده، افزون بر جایزه ی ۲۵۰۰ دلاری، هزینه ی سفر به لوس آنجلس برای شرکت در جشن دریافت جایزه را دریافت می کند. این جشن هر سال در ماه آگوست برگزار می شود. از سوی هیئت مدیره ی SCBWI، جایزه ای برابر با ۱۰۰۰ دلار برای ویراستاران کتاب های برنده و مدیر هنری کتاب های تصویری برنده در بخش تصویر نیز اهدا می شود که در نوع خود بی نظیر است. افزون بر چهار کتاب برنده ی جایزه، چهار کتاب برگزیده نیز از سوی هئیت داوران اعلام می شود. جایزه ی بادبادک طلایی تنها جایزه ی ادبیات کودکان و نوجوانان است که از سوی همتایان نویسندگان و تصویرگران داوری می شود و تنها به اعضا ی این انجمن اهدا می شود.

کتاب های جایزه ی بادبادک طلایی

کتاب یه چیزی بگو


برنده جایزه ی بادبادک طلایی برای داستان سال 2000

معرفی چند اثر
معرفی کتاب یه چیزی بگو
رمانی که فراموش کردنش برای خوانندگان، بسیار سخت خواهد بود.
Kirkus Reviews