جایزه ی کتاب کالیفرنیا

جایزه ی کتاب کالیفرنیا

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی کتاب کالیفرنیا

اسلحه میکروب و فولاد


برنده جایزه پولیتزر غیرداستانی

۴۳,۰۰۰ تومان
×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر