جایزه ی بوک سنس

جایزه ی بوک سنس

جایزه ی بهترین کتاب سال بوک سنس که با نام (BSBY - The Book Sense Book of the Year) نیز شناخته می شود، در نمایشگاه بوک اکسپو آمریکا در سال 2000 آغاز به کار کرد. کتاب های موجود در هر لیست در این مراسم، نمایان گر عناوین منتخب و مورد علاقه ی فروشندگان کتاب در بیش از 1200 کتاب فروشی مستقل می باشند. این جایزه از سال 2009، با نام جایزه ی انتخاب فروشندگان مستقل کتاب (Indies Choice Book Awards) شناخته می شود.

کتاب های جایزه ی بوک سنس

هزار خورشید تابان


برنده ی جایزه ی بوک سنس (The Book Sense Book of the Year (BSBY سال 2008

خدمتکارها


برنده ی جایزه ی بوک سنس سال 2009

معرفی چند اثر
معرفی کتاب خدمتکارها
اگر قرار است فقط یک کتاب بخوانید، این اثر را برگزینید.
NPR