جایزه ی کتاب ماساچوست

جایزه ی کتاب ماساچوست

جایزه ی کتاب ماساچوست (Massachusetts Book Award)، جایزه ای ادبی است که توسط مرکز کتاب ماساچوست، موسسه ای وابسته به مرکز کتاب کتابخانه ی کنگره ی ایالات متحده، اهدا می شود و تا کنون افرادی همچون لوئیز گلاک، مارتین اسپادا، هنری کول، گیل مازور و جیمز تیت موفق به دریافت جوایز این موسسه ی ادبی شده اند.

کتاب های جایزه ی کتاب ماساچوست
معرفی چند اثر
معرفی کتاب تمام آن چه که هرگز به تو نگفتم
ممتاز... شروعی موفقیت آمیز... تأثیرگذار.
Los Angeles Times