جایزه ی صنعت کتاب استرالیا

جایزه ی صنعت کتاب استرالیا

مراسم جوایز صنعت کتاب استرالیا The Australian Book Industry، جشنواره ای سالانه به منظور گرامیداشت ارتباط بین خوانندگان کتاب در استرالیا و تولید کنندگان کتاب- مولفین، ویراستاران، ناشرین و خرده فروشان- است. این جایزه، بزرگترین جایزه ی ادبی استرالیا است و بهترین کتاب ها و استعداد ها را به عموم معرفی می کند.

کتاب های جایزه ی صنعت کتاب استرالیا

کتاب باغ فراموش شده


برنده ی جایزه ی صنعت کتاب استرالیا سال 2009

کتاب پروژه ی رزی


برنده ی جایزه ی بهترین کتاب سال از صنعت کتاب استرالیا (Australian Book Industry) سال 2014

معرفی چند اثر
معرفی کتاب باغ فراموش شده
کتابی مفصل، باشکوه و بی نقص.
Daily News