جایزه ی پلانه تا

جایزه ی پلانه تا

جایزه ی پلانه تا (Premio Planeta) برای رمان، جایزه ای ادبی و اسپانیایی است که از سال 1952 توسط گروه پلانه تا، به رمان های نوشته شده به زبان اسپانیایی اعطا می شود و یکی از 16 جایزه ی داده شده توسط این مجموعه است. این جایزه از نظر مالی، ارزشمند ترین جایزه ی ادبی جهان بعد از جایزه ی نوبل بوده و برنده ی آن، مبلغ 601000 یورو به دست می آورد.

کتاب های جایزه ی پلانه تا
معرفی چند اثر
معرفی کتاب جنایات نامحسوس
هوشمندانه، راضی کننده و با لحنی ظریف.
Kirkus Reviews