معرفی بهترین کتاب ها و رمان های برنده ی جایزه ی بوکه
جایزه ی بوکه

جایزه ی بوکه

جایزه ی بوکه (Boeke Prize) ، جایزه ای ادبی است که تا سال 2012 در آفریقای جنوبی اعطا می شد. این جایزه با الگوبرداری از جایزه ی من بوکر انگلستان، در سال 1995 بنیان گذاری شد و فقط به رمان های انگلیسی زبان داده شده است. 12تا از 19 کتاب برنده ی جایزه ی بوکه، اولین آثار نویسندگان بوده اند.

معرفی چند اثر
معرفی کتاب خدمتکارها
اگر قرار است فقط یک کتاب بخوانید، این اثر را برگزینید.
NPR