جایزه ی کتاب فروشان فرانسه

جایزه ی کتاب فروشان فرانسه

جایزه ی کتاب فروشان فرانسه (prix des libraries) ، جایزه ای ادبی است که به نویسنده ی یک رمان فرانسوی زبان اهدا می شود و توسط اتحادیه ی کتاب خانه های فرانسه در سال 1955 بنیان گذاری شده است. برای انتخاب برنده، حدود 5000 فروشنده ی کتاب از فرانسه، بلژیک، سوئیس و کانادا رأی خود را اعلام می کنند.

کتاب های جایزه ی کتاب فروشان فرانسه

کتاب مثل هیچ کس


برنده ی جایزه ی کتاب فروشان فرانسه سال 2008

کتاب ظرافت جوجه تیغی


برنده ی جایزه ی کتاب فروشان فرانسه سال 2007

معرفی چند اثر
معرفی کتاب مثل هیچ کس
اثری با زیبایی شعرگونه.
Times